De organisatie behoudt zich het recht voor om de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

Bij slechte weersomstandigheden zal de start in eerste instantie met maximaal dertig minuten worden uitgesteld voordat afgelasting plaatsvindt. Bij het niet doorgaan van een loop vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Wel hebben de inschrijvers recht op hun herinnering.

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

Het reglement is eveneens van toepassing op de door de vereniging ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enige opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.

De wedstrijdleiding en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de lopen onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing is verleend.

Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.

Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende leeftijdscategorieën en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand.

Tijdens de hardloopevenementen van het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit worden (foto-)opnames gemaakt. Deelnemers aan de hardloopevenementen gaan akkoord met het publiceren van deze foto's op de website van het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit en aan het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit gerelateerde websites. Deelnemers stemmen tevens in met het eventuele gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden van een hardloopevenement waarbij het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit is betrokken (bijvoorbeeld op posters, advertentie in de krant etc.). Deelnemers zullen daarvoor geen (geldelijke) vergoeding claimen.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer wordt ook deelneemster bedoeld.

REGLEMENT EN PUNTENTELLING

Het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit bestaat uit zes lopen.

Voor het eindklassement gelden de resultaten van de beste vijf lopen.

Er zijn acht categorieën voor het klassement (leeftijd op 1 april van het betreffende jaar):
- Heren senioren
- Heren 40+
- Heren 50-
- Heren 60+
- Dames senioren
- Dames 40+
- Dames 50+
- Trimloop 5 kilometer
Tevens is er een wedstrijd overall-klassement voor zowel de heren als de dames.

Per wedstrijdcategorie zijn er drie prijzen in het eindklassement.

In de wedstrijd overall-klassementen is er voor de heer en de dame met de meeste punten een wisselbeker te winnen (definitief in handen van de heer en dame die drie keer op rij het eindklassement op zijn/haar naam weet te schrijven).

Voor het overall-klassement geldt het aantal punten dat een deelnemer in zijn/haar eigen klasse behaald.

Er is een speciale herinnering bij deelname aan minimaal vijf lopen. Deze herinnering wordt uitgereikt bij de zesde (is laatste) loop.

Deelname is voor eigen risico.

 

De puntentelling voor de wedstrijd-klassementen is als volgt:

  1e   -   35 punten
  2e   -   30 punten
  3e   -   26 punten
  4e   -   23 punten
  5e   -   21 punten
  6e   -   20 punten
  7e   -   19 punten
  8e   -   18 punten
  9e   -   17 punten
10e   -   16 punten
11e   -   15 punten
12e   -   14 punten
13e   -   13 punten
14e   -   12 punten
15e   -   11 punten
16e   -   10 punten
17e   -    9 punten
18e   -    8 punten
19e   -    7 punten
20e   -    6 punten
21e   -    5 punten
22e   -    4 punten
23e   -    3 punten
24e   -    2 punten
25e   -    1 punt

Bij gelijk eindigen wordt de eindrangschikking bepaald door de resultaten waarin de gelijk eindigende lopers/loopsters gezamenlijk hebben gelopen. Is ook dat resultaat gelijk dan bepaalt de snelste totaaltijd van de lopen waarin de gelijk eindigende lopers/loopsters gezamenlijk hebben gelopen over de eindrangschikking. Bepalend voor de klassering zijn de bruto-tijden van de deelnemers/deelneemsters.

In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het circuit.

 


 

 

© 2021 Ommelander Loopcircuit

© 2021 Ommelander Loopcircuit
Joomla Templates by Joomzilla.com