Het is niet gebruikelijk dat er in een vroegtijdig stadium al mededelingen worden gedaan over de (herkomst van de) eindherinnering, welke wordt uitgereikt aan deelnemers die aan minimaal vier van de vijf lopen van het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit hebben deelgenomen. Dit jaar maakt de organisatie daarvoor graag een uitzondering.

De organisatie is met Kadootje Opmaat in gesprek gegaan over de mogelijkheid de eindherinnering te leveren. Kadootje Opmaat is een cadeauwinkel in het centrum van Bedum (Grotestraat 18). In de winkel werken mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt een breed assortiment aan originele, mooie en vaak handgemaakte geschenken aangeboden. Veel van de artikelen zijn gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking die wonen en/of werken bij ’s Heeren Loo te Bedum.

Kadootje Opmaat maakt voor het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit een unieke handgemaakte eindherinnering. Daarmee krijgen de deelnemers die aan minimaal vier lopen hebben meegedaan bij de laatste loop in Appingedam een prachtig aandenken. Bovendien is Kadootje Opmaat blij een opdracht gekregen te hebben waarmee de medewerkers ongeveer twee maanden aan de slag zijn. Mooi om op deze manier je maatschappelijke betrokkenheid te kunnen tonen en elkaar van dienst te kunnen zijn. De mensen van Kadootje Opmaat storten zich inmiddels met veel enthousiasme op het vervaardigen van de eindherinneringen. Wat dat is, houdt de organisatie nog even voor zich. Richting de laatste loop volgt nadere informatie.

Alle reden dus om mee te doen aan minimaal vier van de vijf lopen van het loopcircuit. Heb je in Stedum niet meegedaan start dan in Middelstum.


 

 

© 2017 Ommelander Loopcircuit

© 2017 Ommelander Loopcircuit
Joomla Templates by Joomzilla.com