De digitale wereld krijgt steeds meer grip op de wijze waarop wij betalingen verrichten. Velen hebben geen of nog maar weinig contant geld in hun bezit. Wij gaan daarom starten met deelnemers de mogelijkheid te bieden hun inschrijfgeld door middel van een QR-code te betalen. Stedum en Middelstum hebben aangegeven dit te gaan doen. Van de andere organisaties is dit nog niet bekend. Daarover zullen wij jullie later berichten.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Je hebt een betaalapp van je bank op je mobiele telefoon nodig.
Je komt aan bij de inschrijving. Daar staat een tafel met daarop meerdere QR-codes geplakt. Ze zijn allemaal gelijk. Als je de QR-code hebt gescand zul je zien dat je je bank kunt kiezen en dat het voorgestelde bedrag van afschrijving 6 euro (inschrijfgeld) is. Je bevestigd de afschrijving en het bedrag wordt dan bijgeschreven op het rekeningnummer van de organisatie. Je laat de afschrijving op je telefoon zien aan degene die de inschrijfformulieren verstrekt. Heeft deze geconstateerd dat de afschrijving heeft plaatsgevonden dan krijg je een inschrijfformulier. Hierop kun je evenals voorheen je gegevens invullen en daarna een wedstrijdnummer en chip afhalen.

Voor zowel de deelnemers als de organisatie is het prettig het betalen te laten verlopen via de OR-code. Maar het is natuurlijk niet verplicht dit op deze manier te doen. Contante betaling blijft altijd mogelijk.

De organisatie van het Huis & Hypotheek Ommelander loopcircuit is er wederom in geslaagd het inschrijfgeld laag te houden. Ook het komende seizoen betaal je 6 euro per loop om mee te doen aan de wedstrijd of de recreatieve loop. Het inschrijfgeld voor de jeugd varieert van gratis tot maximaal 2,50 euro. Met de genoemde prijzen wil de organisatie het voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar houden om deel te nemen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deze verschijnt 6 keer per jaar.